Privacyverklaring; jouw privacy is net zo belangrijk als die van ons.

Deze website (Camper Family, https://camperfamily.nl) is gemaakt door Robert en Lori van Luijn. Zij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Lees in deze privacyverklaring hoe wij met jouw gegevens omgaan. Heb je nog vragen? Stuur ons dan een e-mail op: info@camperfamily.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Plaats je een reactie onder een artikel of geef je je op voor onze nieuwsbrief? Dan zijn de volgende persoonsgegevens bij ons bekend: voor- en/of achternaam, e-mailadres, IP-adres en eventueel locatiegegevens.

We gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers Camper Family gebruiken. Wij respecteren daarbij jouw privacy. Daarom hebben we Google Analytics volledig privacyvriendelijk ingesteld, volgens de AVG. De IP adressen worden geanonimiseerd. Daarnaast geven wij Google geen toestemming om jouw gegevens voor iets anders te gebruiken. Tot slot hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je denkt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@camperfamily.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Camper Family verwerkt jouw persoonsgegevens met de volgende doelen. Het verzenden van onze nieuwsbrief, als je je hiervoor hebt opgegeven. Daarnaast analyseert Camper Family jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Alle data van Google Analytics worden automatisch na 26 maanden verwijderd. De gegevens die echter horen bij jouw reacties blijven, tot dat jij deze verwijderd of deze website wordt opgeven. Dit geldt tevens voor de nieuwsbriefinschrijving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Camper Family verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Cookies die wij gebruiken

Camper Family gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Op deze website worden cookies geplaatst van Google Analytics zoals boven beschreven.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. (Zie daarvoor: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Stuur ons dan wat je verwijderd wilt hebben. Stuur daarbij ook een kopie van je identiteitskaart/ paspoort. Wij proberen je gegevens zo snel mogelijk te verwijderen (en indien je gezicht op een foto staat, kunnen we deze blurren of verwijderen), maar dit gebeurt sowieso binnen 30 dagen. Camper Family wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Camper Family neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Daarom nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@camperfamily.nl

Deel dit artikel: